Referans elektrot için neden ayrı bir katot kablosu gerekir?